Op deze internetpagina staan informatie en foto's van de krabben die op de Nederlandse stranden gevonden kunnen worden. Per soort worden determinatiekenmerken, verspreidingsgegevens en eventuele gelijkenis met andere soorten genoemd. Bij een aantal soorten staat een hoop extra achtergrondinformatie, en waar mogelijk links naar andere sites. Ook worden kort een aantal decapoda (tien-potigen) behandeld die weliswaar niet tot de krabben behoren, maar er soms wel veel op lijken.

De site is ingedeeld in een aantal frame's. in het linker frame staan knoppen waarmee informatie in het rechter frame opgeroepen kan worden. In het rechter frame kan dan weer verder worden geklikt naar de juiste soort. Wilt u weer terug, dan kunt u op de Back/Vorige knop klikken linksboven in uw brouwservenster, of via de knoppen in het linkerframe weer terug naar het begin van de opgeroepen pagina.

Systematiek
Krabben maken deel uit van de klasse der kreeftachtigen (Crustacea). Samen met de heremietkreeften, kreeften en garnalen vormen ze ze orde "Decapoda". De krabben zelf vallen in de infraorde "Brachyura". De Brachyura (krabben) zijn herkenbaar aan het dorso-ventraal (tussen rug en buik) samengedrukte lichaam, vier paar goed ontwikkelde looppoten en een zeer plat, tegen de onderkant van het lichaam omgeslagen abdomen (achterlijf).

Mannetjes en vrouwtjes
Bij de meeste soorten krabben zijn de mannetje en vrouwtje eenvoudig te onderscheiden door te kijken naar het achterlijf. Het achterlijf zit bij krabben onder het lichaam gebogen. Bij de mannetjes is dit smal en bestaat het meestal uit drie segmenten (figuur 1), bij de vrouwtjes is het achterlijf breed en bestaat het uit vijf of zes segmenten (figuur 2).

figuur 1: achterlijf mannetje

figuur 2: achterlijf vrouwtje

figuur 3: man+vrouw strandkrab

Soms vind je vrouwtjes met eieren. Het achterlijf is dan enigsinds omlaag geklapt, en er zitten duizenden oranje tot bruin kleurige eitjes onder. Bij beide geslachten kan onder het achterlijf het krabbezakje worden aangetroffen. Het krabbezakje is een parasiet die door het hele lijf van de krab groeit, maar alleen zichtbaar is als gelig zakje onder het achterlijf.