In Nederland kunnen, afgaande op het verspreidingsgebied in zee, 38 krabbensoorten gevonden worden. Hiervan zijn in totaal 27 soorten krabben ook daadwerkelijk op het strand aangetroffen. Elf soorten hiervan zijn niet zeldzaam, en slechts 3 soorten zijn zeer algemeen te vinden. Hieronder staan afbeeldingen de krabben die vooral in zoet en brak water worden voorkomen. De algemene soorten staan hier. Zeldzamer soorten staan hier.
Voor een complete lijst van alle aan te treffen soorten klik je hier.

Chinese wolhandkrab
Chinese wolhandkrab
zuiderzeekrabbetje
Zuiderzeekrabbetje
blauwe zwemkrab
Blauwe zwemkrab