Gewone spinkrab (Hyas araneus)


Herkenning
Het lichaam van de gewone spinkrab is stevig en hoger dan bijvoorbeeld de zwemkrabben of de strandkrab die een veel meer afgeplat lichaam hebben. Het rugschild is driehoekig-eivormig, smal van voren en breder wordend naar achter uitlopend. De tanden achter de ogen gaan geleidelijk over in de zijrand van het rugschild en steken niet opvallend uit. Het rugschild is vrij ruw en onregelmatig bezet met haakvormige stugge haren. De twee tanden tussen de ogen (rostrum) zijn licht naar elkaar toegebogen en vormen samen een platte driehoek. Het rostrum is bezet met twee rijen haakvormige haren. De bovenkant van het rugschild is roze-bruin, geelig en soms ook roodachtig, de onderkant is witachtig.
De schaarpoten zijn korter dan dan het eerste paar looppoten, en bij het mannetje forser dan bij het vrouwtje. De looppoten zijn bezet met stugge rechte haren.
De lengte van het rugschild is maximaal 10.5 cm.

De gewone spinkrab (Hyas araneus) en de Rode spinkrab (Hyas coactatus) lijken vrij veel op elkaar, onderscheid tussen de soorten is het makkelijkst door te kijken naar de vorm van het rugschild. De gewone spinkrab heeft een min of meer driehoekig rugschild dat geleidelijk breder wordt. De rode spinkrab heeft een duidelijke insnoering in het midden van het rugschild en de tand aan de zijrand van het rugschild is sterk verbreed waardoor het rugschild liervormig is.

Habitat, biologie/ecologie, voorkomen en verspreiding.
De gewone spinkrab komt voor op verschillende bodemtypen zoals stenen, modder en zand. Ze wordt gevonden van de getijdezone tot 30 meter diepte. Als de zeewater in de zomer te hoog oploopt trekt de soort weg naar kouder, dieper water. Als in het najaar de watertemperatuur weer onder de 10 graden komt keren ze weer terug naar de kustwateren. De gewone spinkrab is een vrij traag dier dat niet vlucht maar vertrouwd op de camouflage. Regelmatig zijn ze bezet met allerlei organismen zoals mosdiertjes, wieren, kokerwormen etc, en ze camoufleren zich op dezelfde manier als de gewone hooiwagenkrab.
Wijfjes met eieren kunnen het hele jaar door worden gevonden, zelden worden geslachtsrijpe wijfjes gevonden zonder eieren. Per keer legt ze keer 10.000 tot 25.000 eieren

Voor meer foto's, klik hier