Als je zelf actief op zoek wilt gaan naar de Nederlands krabben, dan vind je hier een aantal tips om dit te doen.

- Gewoon langs het strand lopen is al een hele goede manier. In de vloedlijn kan je vaak aangespoelde rugschilden van krabben vinden, zoals van de Strandkrab, de Gewone zwemkrab, de Breedpootkrab en als je geluk hebt ook de Noordzeekrab. Bovendien vind je vaak losse poten en scharen, die je met enige ervaring ook wel op naam kan brengen. Na een storm zijn er vaak ook wat zeldzamere soorten aangespoeld.

- Een manier om ook levende krabben te zien te krijgen, is het vissen met een "kornet". dit is een net met aan een kant een houten bord, dat als roer dient, en een lang touw. Door deze constructie kunnen de trekkers op het droge blijven lopen, terwijl het net in of achter de branding vist. Tegen laag water aan kan je zo allerlei zeebeesten vangen, waaronder ook verschillende soorten krabben. Ben je tussen de 12 en 25 jaar oud en wil je een keer met met een kor-excursie, kijk dan eens op de site van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, of stuur een e-mail aan de strandwerkgroep van de NJN.

- Visserhavens, zoals Breskens, Scheveningen, IJmuiden of Lauwersoog zijn ook een hele goede plek om krabben te vinden, waaronder ook de wat zeldzamere soorten. Vissersboten vangen vaak als bijvangst allerlei soorten krabben, en omdat de boten soms nog niet goed zijn schoongemaakt, valt hier zeker het een en ander te vinden. Vraag echter wel altijd eerst om toestemming aan de havenmeester en de schipper, gedraag je netjes en verniel al helemaal niets. Op die manier blijven de visserboten toegankelijk voor mensen die naar bijvangst op zoek zijn!

- Veel soorten zijn te vinden in Zeeland, vooral in de Oosterschelde. Door bij laag water te zoeken tussen en onder stenen en wier onderaan dijken kan je allerlei zeebeesten, waaronder krabben, tegenkomen. Zorg ervoor dat je de stenen altijd weer op de zelfde manier teruglegt. Doe je die niet, dan is dit funest voor de begroeiing die helemaal is aangepast aan de specifieke positie (boven/onder, veel stroming/weinig stroming etc).

- Wat ook een hele leuke, maar vrij dure manier om krabben te vinden is, is om te gaan duiken. Het voordeel hiervan is dat je de krabben in hun natuurlijke milieu kan observeren. Maar ook zonder te duiken zijn de meeste soorten, zij het met goed zoeken, wel degelijk te vinden.

- Als je een krab hebt gevonden, geef dit dan ook door, zodat de verspreiding van deze dieren nog beter in kaart gebracht kan worden. Alle waarnemingen, dus niet alleen zeldzame, zijn interessant. Je kan deze waarnemingen doorgeven aan de Stiching Anemoon, een gegevensverzamelende organistatie